ZWROTY I REKLAMACJEZwrot towaru


Zgodnie z obowiązującym prawem, masz 14 dni na zwrot towaru. Aby odstąpić od umowy i zwrócić zakupiony u nas produkt, wypełnij potrzebne oświadczenie, dostępne jako załącznik do regulaminu w zakładce REGULAMIN i wyślij go wraz ze zwracanym produktem/produktami na nasz adres:


IMAGINEA Kinga Domagała-Sandoval
Ul. Bluszczańska 11G/2
00-712 Warszawa


Do paczki z oświadczeniem i zwracanym produktem/produktami dołącz także wszystkie otrzymane z nim/nimi akcesoria oraz paragon lub fakturę. Oświadczenie możesz również przesłać do nas w formie elektronicznej na adres mailowy: sklep@imaginea.plReklamacja


W przypadku wystąpienia wady zakupionego u nas towaru masz prawo do złożenia reklamacji.

Reklamację należy zgłosić pisemnie na podany powyżej adres lub drogą elektroniczną na adres mailowy: sklep@imaginea.pl

Zgłoszenie powinno zawierać Twoje dane:

imię i nazwisko, adres e-mail lub adres do korespondencji, nr telefonu, nazwę towaru, datę zakupu oraz zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, oraz Twoje żądanie w związku z wadą towaru.

Składając reklamację prosimy o odesłanie w ciągu 7 dni od złożenia reklamacji produktu wraz ze wszystkimi jego akcesoriami oraz kopią faktury/paragonu zakupu na adres:


IMAGINEA Kinga Domagała-Sandoval
Ul. Bluszczańska 11G/2
00-712 Warszawa